Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu błędów medycznych zaistniałych w toku prowadzonego leczenia. Specjalizujemy się w ochronie podmiotów medycznych przed pacjentem roszczeniowym. Reprezentujemy również osoby poszkodowane ewidentnym błędem popełnionym w toku leczenia.