Główną specjalizacją Kancelarii są sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa ubezpieczeniowego. Dochodzimy roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków drogowych, w których uczestnicy doznali obrażeń ciała a także doszło do uszkodzenia pojazdu i innego mienia. Doradzamy również w przedmiocie wyboru optymalnej opcji ubezpieczenia pojazdu, mieszkania, odpowiedzialności cywilnej, prowadzonej działalności gospodarczej etc. 

Specjalizacja:

 1. Szkody na osobie :
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, utraconych zarobków
  • koszty leczenia przyszłego
  • renta
  • świadczenia przysługujące rodzinie zmarłego w wyniku wypadku drogowego
 2. Szkody na pojeździe
  • rozliczenie szkody tzw. szkody całkowitej na pojeździe
  • rozliczenie tzw. szkody częściowej na pojeździe
  • koszty najmu pojazdu zastępczego
  • koszty holowania
 3. Szkody na pozostałym mieniu
  • mienie uszkodzone w wyniku wypadku, a przewożone w uszkodzonym pojeździe bądź znajdujące się poza nim
 4. Doradztwo ubezpieczeniowe.
  • wybór optymalnej oferty ubezpieczeniowej, dopasowanej do potrzeb naszego klienta przez analizę postanowień ogólnych warunków Ubezpieczenia.